СЪБИТИЯ

Фондация „ПОдЛЕЗНО“ развива умения на деца лишени от родителска грижа чрез изкуство

Проект „Изкуство за щастливо детство“

Екипът на Фондация „ПОдЛЕЗНО“ реализира проект „Изкуство за щастливо детство“, който цели да развие артистичните, комуникационни и практически умения на децата от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Констанца Ляпчева“, град Долна баня, чрез подобряване на тяхната среда и създаване на творчески продукти – обрисуване на къщички за птици и торбички от плат. Това е поредната инициатива на фондацията, която подпомага деца и млади хора в тяхното творческо развитие и изгражда в тях умението да оценяват и пазят заобикалящата ги среда.

„Целият проект е обединен от темата за птиците като символ на детския дух, мечти и свобода. Върху оградата на дома нарисувахме стенопис, на който две момиченца от различни раси пускат на свобода врабче, превръщащо се в синигер, сокол и накрая – орел – символ на силата на единността и съвместната работа. Птиците на стената, както и тези, нарисувани от децата върху торбичките бяха подбрани от “Българско дружество за защита на птиците”, които освен това разказаха на децата за различните видове птици около тях и как могат да ги разпознават. Те помогнаха също така при избора на модел, материали и цветове за къщичките за птици, които да предразполагат дивите птици наистина да гнездят в тях“, споделят художниците на “ПОдЛЕЗНО”, Димитър Стафидов, Ния Батанова и Златина Илиева.

Проект „Изкуство за щастливо детство“ помага на деца да развият артистични, комуникационни и практически умения

„Преди да бъдат нарисувани от децата от дома, торбичките и къщичките бяха изработени от учениците в Професионална гимназия ПГ Христо Ботев – Долна баня. Съвместната работа и стремежа към обща цел допълнително спомогна за интеграцията на децата сред връстниците им. Завършените торбички и къщички ще бъдат обявени за продажба и всички средства от тях ще бъдат дарени за нуждите на децата от дома“, коментира Юлия Иванова, съосновател на “ПОдЛЕЗНО”.

Като част от проекта децата се включиха и в обучение Въведение в предприемачеството за младежи, проведено от членове на Българска фондация за изследвания, образование и предприемачество (Bfree) и Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE).

Димитър Татарски от „Характер.бг“ – партньор на проекта „Изкуство за щастливо детство“, организира разнообразни игри за децата, развиващи техните различни страни на характера им като социална и емоционална интелигентност, упоритост, благодарност, надежда и много други. Любимата игра на децата включваше парашут и цветни топки, които те съвместно трябваше да задържат на място, а след това и разпръснат наоколо.

Проект „Изкуство за щастливо детство“ е финансиран по програма

Целият проект е документиран в кратък филм, в който интервю даде и директорката на центъра, г-жа Милена Мачканова, разказвайки за трудностите, с които се сблъсква и надеждите, които има за бъдещето на дома и децата.

Проект „Изкуство за щастливо детство“ е финансиран по програма „Социално ангажирани изкуства“ на Национален фонд „Култура“.

Видео от инициативата: https://vimeo.com/650266264

Повече за Фондация „ПОдЛЕЗНО“

ПОдЛЕЗНО е създадена като младежка инициатива на 6 септември 2013 г. с цел творческото обновяване и добавяне на нови функции в занемарени градски пространства. От 2017 г. е регистрирана като фондация в обществена полза.

Първоначалният фокус на организацията са подлезите, които са възприемани от минувачите като неприятни и потискащи пространства. Обновени по творчески начин, тези места придобиват съвсем нов статус и въздействие. Творчеството и превъплътените тематики, вдъхновени от заобикалящата подлеза среда, заедно със светлината и чистотата, създават усещане за безопасност, събуждат любопитството и възпитават градска култура у преминаващите. Въвличането на доброволци от различни възрасти и социални групи от своя страна помага за това хората да припознават заобикалящата ги среда и да я пазят.

Освен за физическото обновяване на занемарените пространства, екипът на Фондация „ПОдЛЕЗНО“ се грижи и за тяхното насищане с нови функции и символика, както и за тяхното оживяване. Мечта на екипа е те да се превърнат в нетрадиционни културни кътчета в града и да заживеят свой “живот” след обновяването. Затова фондацията организира различни събития, свързани с тематиката на обновеното място – концерти, флашмобове, работилници за деца и възрастни, кампании за събиране на ненужни материали и тяхното преизползване за нови цели, филмови прожекции и други.

Извън подлезите, по покана на партньори и съмишленици, екипът на Фондация „ПОдЛЕЗНО“ започна да разширява дейността си с обновяване на различни екстериорни и интериорни пространства, включително детски и учебни заведения, център за социализация, споделени работни пространства и други. В портфолиото им са включени и други  креативни инсталации и намеси, както и изготвяне на двуизмерни и триизмерни визуализации на различни проекти.

Повече за Фондация „ПОдЛЕЗНО“ можете да откриете на адрес:

https://podlezno.org/