Public Relations

Отлично разбираме, че съвременната комуникационна среда постоянно се изменя и се подчинява на различни модни течения. PR-ът отдавна е пуснал ръката на своя баща Едуард Бернайс и като любопитно дете проверява какво има зад всеки ъгъл… Ние нямаме за цел да го възпитаваме, напротив – искаме да му дадем криле и да видим докъде може да стигне. -Разработваме ефективни стратегии.

-Добре познаваме водещите журналисти и темите, които ги вълнуват.

-Умеем да интригуваме лидерите на мнение и инфлуенсърите.

-Отлично работим в продуктовия, имиджов и корпоративен PR.

-Комуникираме грамотно.

Специални събития

Можем да „опаковаме“ по интересен и нестандартен начин всеки повод и да го „гарнираме“ с популярни личности от българския музикален и артистичен елит. Рисуваме индивидуална концепция за всяко събитие, за да се превърне то в незабравимо преживяване, за което дълго да се говори.

Създаване на съдържание и управление на репутация

Създаването на съдържание е нова, иновативна услуга. Предлагаме адекватно, тематично съдържание за вашия уебсайт, блог, рекламни материали, статии, брошури, флайъри, рекламни страници и др. Работим с широк кръг от журналисти, компетентни в различни области, както и с професионални анализатори, социолози и лидери на мнение.

Social Media Marketing

Помагаме на партньорите ни да формулират точните послания и визия, за да достигнат до вярната аудитория чрез най-популярните социални мрежи. Съобразяваме се със социалния шум и предлагаме решения, съобразени с актуалните тенденции. Индивидуален и системен подход в избора на инструменти за:

-Поддръжка на FB страница.

-Поддръжка на Instagram профил.

-Създаване на видеосъдържание за online платформи.

-Творчески и ефективни решения.

Акценти

Новини

Вижте още